Mohammad-Nader Alfallah

Mohammad-Nader Alfallah

Schedule

Monday

مبادئ الإبداع
12:00_12:50
مبنى ابو رمان R, قاعة الكتروني 4 (قاعة الكتروني 4)
الخط العربي والزخرفة الاسلامية
08:00_09:15
مبنى ابو رمان R, قاعة الكتروني 5
الخط العربي والزخرفة الاسلامية
12:00_12:50
مبنى ابو رمان R, قاعة الكتروني 4 (قاعة الكتروني 4)
تصميم الاعلانات الثابتة
14:00_14:50
مبنى ابو رمان R, قاعة الكتروني 2 (قاعة الكتروني 2)
تصميم الاعلانات الثابتة
14:00_14:50
مبنى ابو رمان R, قاعة الكتروني 2 (قاعة الكتروني 2)

Wednesday

مبادئ الإبداع
12:00_12:50
مبنى ابو رمان R, قاعة الكتروني 4 (قاعة الكتروني 4)
الخط العربي والزخرفة الاسلامية
08:00_09:15
مبنى ابو رمان R, قاعة الكتروني 5
الخط العربي والزخرفة الاسلامية
12:00_12:50
مبنى ابو رمان R, قاعة الكتروني 4 (قاعة الكتروني 4)